2020-21

Tècnica dels tres llapis.
1r bat. Tècniques d’expressió graficoplàstica – Professor Albert Puigpinós

En aquest exercici vàrem experimentar amb una tècnica mixta comuna en la realització de retrats. L’anomenada “tècnica dels tres llapis” està composta per dues tècniques magres (sanguina i guix) i una greixosa (el llapis conté). Cadascuna aporta un grau de profunditat al clarobscur.

Plans 2D i 3D

1r de batxillerat. Volum. Professora Carme Ferré.

Aquí l’alumne ha d’interpretar la realitat considerant el seu volum a partir dels plans que generen les tres dimensions. Fan una representació en dos dimensions on el color configura el volum i, a continuació aquests plans adquireixen, a l’espai, una corporeïtat abstracta, sense perdre el referent.

Filferro i fang

Volum. 1r de batxillerat. Professora Carme Ferré

Després d’analitzar les peces proposades (caragols, petxines, caragols de mar, fuits secs,…) amb dibuixos, els alumnes realitzen un treball en fang intentant reflectir la realitat. A continuació fan un exercici d’abstracció on la línia, amb filferro, protagonitza la síntesi de la peça.

Dibuix tècnic. Cubs

1r de batxillerat. Volum. Professora Carme Ferré

El rigor de la perspectiva axonomètrica ens ajuda a imaginar, en un dibuix, la tercera dimensió. Aquí, amb el cub com a unitat configuradora, representen la fantasia de les tres dimensions.

Oli sobre llenç

2n de batxillerat. Dibuix Artístic. Professora Carme Ferré

Sobre el llenç i tenint com a referent un bodegó amb teles i alguns adorns nadalencs, hem treballat amb olis per fer aquesta activitat. Les obres han servit, també, per a construir l’arbre de Nadal d’aquest curs.

Mascaretes

2n de batxillerat. Dibuix Artístic. Professora Carme Ferré

Aprofitem que hem de dur mascaretes i pintem-les per a carnestoltes!

Bany romàntic

2n de batxillerat. Dibuix Artístic. Professora Carme Ferré

En aquest exercici, model de les Proves d’Accés a la Universitat, calia triar d’entre diversos objectes relacionats amb el bany i desenvolupar una imatge que tingués connotacions romàntiques. Els nois i noies han elaborat aquestes obres on els paisatges i la figura humana aconsegueixen el tarannà que se’ls demanava.

Il·lustració amb tinta temàtica “macabra”
1r bat. Tècniques d’espressió graficoplàstica – Professor Albert Puigpinós

En aquest exercici vàrem utilitzar tinta xina per a fer una il·lustració de temàtica macabra. Vàrem combinar varies tècniques de dibuix com l’aiguada, la taca i la trama.

Tremp de cola
1r bat. Tècniques d’espressió graficoplàstica – Professor Albert Puigpinós

Pintures d’inspiració cubista amb tremp de cola.