2020-21

Tècnica dels tres llapis.
1r bat. Tècniques d’expressió graficoplàstica – Professor Albert Puigpinós

En aquest exercici vàrem experimentar amb una tècnica mixta comuna en la realització de retrats. L’anomenada “tècnica dels tres llapis” està composta per dues tècniques magres (sanguina i guix) i una greixosa (el llapis conté). Cadascuna aporta un grau de profunditat al clarobscur.