2021-22

Animació
1r de batxillerat. Cultura audiovisual I. Professor Pere Jordi.
En aquest exercici hem fet un exercici lliure d’animació.

Dibuix Tècnic
1r de batxillerat. VOLUM. Professora: Carme Ferré.
Representació volumètrica en sistema axonomètric de una realitat estudiada.

Desenvolupament
1r de batxillerat. VOLUM. Professora: Carme Ferré.
Creació de caixes que havien d’encabir una poma. Estudis previs i exercici finalitzat.

Fang
1r de batxillerat. VOLUM. Professora: Carme Ferré
Representació a gran escala d’una realitat observada.

Filferro
1r de batxillerat. VOLUM. Professora: Carme Ferré
Abstracció en línia tridimensional a partir de l’estudi d’una peça.

Realista
1r de batxillerat. VOLUM. Professora: Carme Ferré
Dibuixos y estudi en fang d’un cos humà.

Representació lliure
1r de batxillerat. VOLUM. Professora: Carme Ferré
Partint de diferents textos, l’alumnat representa de manera simbòlica el concepte clau del fragment llegit.

Pintura a l’oli
1r de batxillerat. Tècniques d’expressió graficoplàstica. Professor Albert Puigpinós
En aquest exercici hem pintat un paisatge utilitzant pintures a l’oli que hem fabricat nosaltres mateixos.