2018-19

Tècnica dels tres llapis.
1r bat. Tècniques d’expressió graficoplàstica – Professor Albert Puigpinós

En aquest exercici vàrem experimentar amb una tècnica mixta comuna en la realització de retrats. L’anomenada “tècnica dels tres llapis” està composta per dues tècniques magres (sanguina i guix) i una greixosa (el llapis conté). Cadascuna aporta un grau de profunditat al clarobscur.


Proves PAU
2n bat. Dibuix artístic – Professora Carme Ferré

Corresponen a exercicis fets a classe i que segueixen les pautes d’execució i avaluació de les Proves d’Accès a la Universitat.


Joies
1r bat. Volum – Professora Carme Ferré

Els alumnes de 1r de batxillerat, dintre de la matèria “VOLUM”, han elaborat una joia a partir d’un element natural.
El treball ha consistit en l’observació d’un element que ells han triat. Desprès de l’anàlisi i els dibuixos que han fet de les peces, han pogut resoldre l’exercici dissenyant una joia i construint-la amb diversos materials. També han dissenyat i elaborat els expositors corresponents.


Il·lustració amb tinta temàtica “macabra”
1r bat. Tècniques d’espressió graficoplàstica – Professor Albert Puigpinós

En aquest exercici vàrem utilitzar tinta líquida per a fer una il·lustració de temàtica macabra. Vàrem combinar varies tècniques de dibuix com l’aiguada, la taca i la trama.


Flors de debò.
1r bat. Volum – Professora Carme Ferré

“Flors de debò” són un recull de relats breus de Mercè Rodoreda del seu llibre “Viatges i flors”. Els alumnes han donat forma a les aquestes flors a partir de les lectures dels textos. És un treball realitzat amb fang.


Volum
1r bat. Volum – Professora Carme Ferré


Animals
1r bat. Volum – Professora Carme Ferré.

Els alumnes han treballat amb porexpan. A partir dels dibuixos de diversos animals, han fet un treball de sintetització i traducció a un llenguatge personal en que el pla és el protagonista per a la resolució del volumApunts amb model
1r i 2n bat. Dibuix artístic – Professores Carme Ferré / Carmen Ruiz

Els alumnes de Dibuix Artístic-I i II han pogut gaudir de varies sessions amb model per tal de dibuixar poses de 5 i 15 minuts.


Bodegó
2n de batxillerat. Dibuix artístic. Professora Carme Ferré

Aquestes “natures mortes” han estat inspirades en obres pictòriques d’artistes famosos de diverses èpoques. L’alumne havia de fer un treball d’abstracció tenint en compte la composició formal i cromàtica de les obres de referència.


Màscares
2n de batxillerat. Dibuix artístic. Professora Carme Ferré.

Exercici realitzat pels alumnes de 2n de batxillerat. L’element comú és la màscara, que havia d’estar representada junt amb una figura humana, tot en un espai imaginari o real.


Flors de Mercè Rodoreda
2n de Batxillerat. Dibuix artístic. Professora Carme Ferré.

Aquestes obres són el resultat obtingut pels alumnes de 2n de batxillerat a partir de la lectura dels textos “Flors de debò” de la Mercè Rodoreda.